Företaget

Nordisk TakExpress

Nordisk TakExpress är ett dotterbolag till Hämeen Laaturemontti – ett företag som har arbetat med takrenoveringar i över tjugo år. Verksamheten startade 1993 i Birkland och är idag utbredd i hela Finland. Hämeen Laaturemonttis grundare och VD heter Kimmo Riihimäki och det företag han grundade för drygt tjugo år sedan är idag ledande inom takbranschen med nära 200 anställda.

2011 mottog Kimmo Riihimäki priset som Årets Företagare i Birkland och stiftelsen som bär hans namn delar varje år ut stipendier till framstående hantverksstudenter.

Sedan starten har Hämeen Laaturemontti genomfört över 15 000 villatakrenoveringar, över 400 takrenoveringar i bostadsrättsföreningar och hundratals takhöjningar. Enligt vår årliga kundnöjdhetsundersökning rekommenderas våra arbeten av hela 97 % av våra kunder. Vi är medlemmar i Finlands Disponentförbund, Renoveringsföretag med RALA-certifiering (Byggandets Kvalitet BYKFA rf) samt i Pålitlig Partner-programmet. Dessutom har vi erhållit högsta kreditvärdighet (AAA) och märket Nyckelflaggan. Hämeen Laaturemontti är till 100 % i finsk ägo.

Aktiemajoriteten i Hämeen Laaturemontti innehas av det finska riskkapitalbolaget Sentica Partners fond. De största placerarna i Senticas fonder är finska pensionsförsäkringsbolag och andra ledande inhemska institutionella placerare. Sentica koncentrerar sig som ägare på att förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag. Läs mer om Sentica Partners.

Från långa arbetsdagar vid ratten till toppen

I början av 1990-talet, då jag ännu arbetade som anställd, fick lågkonjunkturen ett fast grepp om renoveringsbranschen. 1993 började jobben att minska radikalt i företaget där jag jobbade med att montera takrännor. Mina egna renoveringsarbeten fanns det lyckligtvis ännu efterfrågan på, men min arbetsgivare lät mig inte hyra maskinerna jag behövde – detta trots att de arbeten jag utförde för egen räkning inte var till förlust för någon. Då återstod bara ett alternativ, att starta ett eget företag och att fortsätta arbetet. Så grundades Hämeen Laaturemontti.

Projekt fanns, men allt annat saknades. Av min bror fick jag dock låna en gammal Toyota Hiace som var så slutkörd att de flesta nog hade avböjt att ens sätta sig bakom ratten. Med min trogna skåpbil kunde jag köra runt mina grejer – och inte föll de ut heller. I alla fall inte sedan vi kilat fast en målarpensel mellan bakluckan och stötfångaren. Där låset skulle ha suttit fanns nämligen bara ett rostigt hål.
Av min andra bror fick jag låna litet hallutrymme där jag kunde sköta administrationen. Verktyg var det tyvärr ännu ont om och ännu tjänade jag inga pengar på mitt arbete. För nystartade företag fanns inga Starta eget-bidrag och att gå till banken i brinnande lågkonjunktur var inte att tänka på. Min hustru minns ännu att företagets första borrmaskin köptes med ett barnbidrag.

Uppåt med lönsamhet

Efter att jag hade jobbat ensam ett tag så började ekonomin att återhämta sig. Jobben började växa till och jag lånade in en kille från brorsans företag som hjälp. Tillsammans åkte vi runt och jobbade med rännor på villor i Tammerforstrakten och det var i samband med dessa jobb som vi började märka en efterfrågan på takrenoveringar. Rätt vad det var så hade vi tio killar som jobbade med takläggning.

Jag har alltid ansett att företag inte ska styras av någon som sitter bakom ett ekbord. Den principen rotade sig djupt under de första åren och den tror jag på än idag. Jag jobbar ofta på taket med de andra takläggarna – och jag är också delaktig i att utbilda nya takläggare.

2001 flyttade vi in i våra första egna lokaler i Birkala. Det var febril aktivitet i renoveringsbranschen och affärerna blomstrade överallt. Vid den tiden var det vanligt att dela upp verksamheterna i olika bolag, så att ett bolag sålde renoveringen och att ett annat genomförde den. Så var det också hos oss ett tag, men efter att ha begrundat saken konstaterade jag att det var onödigt med två olika bolag – 2004 lade vi helt sonika ner vårt försäljningsbolag. Sedan dess har vi skött allt under ett och samma tak.

Andra steget

Runt år 2005 hade det blivit trångt i lokalerna och jag började höra mig för om ny mark. Eftersom vi hade så mycket utrustning hade vi behov av ett lager och 2008 byggde vi därför nya lokaler på 2000 kvadratmeter i Birkala Turkkiratas företagspark.

Förutom att lägga tak var det oändligt mycket pappersarbete – och hittills hade jag skött allt själv. Till de nya lokalerna fick vi nu, för första gången, en sekreterare. Detta frigjorde en massa dyrbar tid, jag gillar ju plåt mycket mer än papper och nu kunde jag äntligen spendera min tid i verkstaden istället för på kontoret.

Genombrottet

Ännu ett stort steg var anskaffningen av en lastbil med lyftkran byggd för våra behov. Och med lyftkranen kom två stora fördelar. Att bygga tak är tungt jobb, varav 80 % är att bära och flytta material. Med hjälp av kranen förbättrades montörernas arbetsförhållanden avsevärt och på så sätt fick vi ner personalomsättningen ordentligt. Samtidigt gjorde kranen det möjligt för oss att uppfylla alla skärpta arbetsskyddsföreskrifter.

Kranen kom faktiskt att ändra hela företagets framtid. Genom att förnya arbetsmetoderna kom vi fram till en ny verksamhetsform – en där vi kunde utföra de flesta av våra renoveringar på bara två dagar.
Det löftet visade sig vara en stor framgång, för trots snabbheten var kvaliteten hög. Att kunna bo kvar hemma under takrenoveringen var något helt nytt för våra kunder. Med de gamla metoderna hade kunderna fått finna sig i att en renovering kunde ta en hel månad – och att de ibland tvingades flytta ut lika länge.

Overallerna blir trånga

Vid denna tidpunkt kom också Timo Kautto till oss, han tog över ansvaret för vår försäljning och marknadsföring och jag fick tid att fundera på framtiden – samt en expansion till andra delar av Finland.

Först startade vi enheten i Nurmijärvi 2009, efter det öppnade vi i genomsnitt en ny enhet om året – Åbo, Uleåborg, Träskända. Idag har vi åtta kontor och deras verksamhetsområden täcker större delen av Finland.

Nöjda kunder har en tendens att dela med sig av sina goda erfarenheter – och de jobb vi har utfört talar för sig själva. Kundtillströmningen har därför varit stor och jämn, och tack vare att vi grundat nya kontor kan vi uppfylla våra högt uppsatta produktlöften också utanför Birkaland utan att effektiviteten försvinner med avstånden.

Oavsett om vi är i Uleåborg eller i Helsingfors så är vårt förhållningssätt detsamma. Vårt koncept tas emot med positivism och ibland även förvåning – ett nytt tak på bara några dagar, det är ännu en imponerande företeelse. När vi till detta kopplar våra anställdas attityd och yrkesetik, liksom det faktum att de undantagslöst slutför sitt jobb oavsett väder och årstid, då är helheten faktiskt unik.

Jag har hört att atmosfären på Hämeen Laaturemontti påverkas mycket av att jag är med på taken och leder verksamheten därifrån i stället för att sitta och pösa på huvudkontoret. Det gör mig stolt. Och jag tycker att det är enormt tillfredsställande att få gå ordentliga arbetsskift med varje ny montör. Så lär jag också känna människor – samtidigt som de ges en känsla av hur vi gör saker här hos oss.

År 2011 fick vi Årets företagarpris i Birkala och fast det formellt sett tilldelades mig, så var det hela gänget på Hämeen Laaturemontti som vann det. Detsamma gäller för priset Årets Renoveringsgrupp 2012.

Nu, med den ekonomiska trygghet som våra investerare gett oss, tittar vi över viken mot Sverige. Vårt mål är att låta även svenskarna ta del av det koncept som mottagits så väl här i Finland. Jag avslutar genom att rikta ett stort tack till alla våra kunder – och genom att hälsa alla framtida kunder varmt välkomna.

– Kimmo –

Vårt miljöansvar

Nordisk TakExpress ser till att ta hand om miljön genom att omsorgsfullt omhänderta allt avfall på såväl renoveringsplatser som lokalkontor. Vår effektiva logistik spelar tillsammans med vår effektiva återvinning en nyckelroll i vårt miljöarbete. När vi genomför en takrenovering ser vi till att undvika onödiga transporter genom att transportera allt material till platsen vid ett och samma tillfälle – och när vi är klara ser vi till att rivningsavfallet sorteras och förs bort på samma sätt. På så sätt bidrar vi till en mindre miljöbelastning och mer hållbara takrenoveringar.

  • Vi återvinner över 95 % av allt avfall
  • Vi optimerar den egna lagringen och användningen av tegelkross