Företaget

Nordisk TakExpress

Det här är Nordisk TakExpress

Nordisk TakExpress är ett dotterbolag till Vesivek oy (tidigare Hämen Laaturemontti) – ett företag som har arbetat med takrenoveringar i över tjugofem år. Verksamheten startade 1993 i Birkland och är idag utbredd i hela Finland. Vesiveks grundare och VD heter Kimmo Riihimäki och vi är idag ledande inom takbranschen med cirka 600 anställda.

2011 mottog Kimmo Riihimäki priset som Årets Företagare i Birkland och stiftelsen som bär hans namn delar varje år ut stipendier till framstående hantverksstudenter.

Vi är medlemmar i Finlands Disponentförbund, Renoveringsföretag med RALA-certifiering (Byggandets Kvalitet BYKFA rf) samt i Pålitlig Partner-programmet. Dessutom har vi erhållit högsta kreditvärdighet (AAA) och märket Nyckelflaggan. Vesivek är till 100 % i finsk ägo.
Aktiemajoriteten i Vesivek innehas numera av det finska riskkapitalbolaget Sentica Partners fond. De största placerarna i Senticas fonder är finska pensionsförsäkringsbolag och andra ledande institutionella placerare. Sentica koncentrerar sig som ägare på att förbättra tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag. Läs mer om Sentica Partners.

 

Från två tomma händer till etablering i Sverige

Företagets grundare, Kimmo Riihimäki, jobbade som anställd med montering av takrännor och i takt med att lågkonjunkturen tog sitt grepp om byggmarknaden så minska succesivt antalet uppdrag. Det fanns dock fortfarande ett behov av renoveringsarbeten – något som han utförde på sin egen tid och snart valde han att istället starta ett eget företag. Så föddes Vesivek / Hämeen Laaturemontti.

Jobb fanns, men inte mycket annat. Han fick låna en gammal Toyota Hiace som knappt gick att köra av sin bror. Kimmo berättar: – ” Med min trogna skåpbil kunde jag köra runt mina grejer – och det utan att de föll ut. I alla fall inte efter det kilat fast en målarpensel mellan bakluckan och stötfångaren. Där låset skulle ha suttit fanns nämligen bara ett rostigt hål.” Hans andra bror lät hon använda ett litet utrymme i garaget ch den första borrmaskinen köptes med hjälp av pengar från barnbidraget.

Hårt arbete lönade sig och med tiden växte uppdragen både i storlek och i antal. Detta gjorde att företaget blev mycket stabilt och fick en god ekonomi. Den finska kvaliteten på jobben vi utförde, att de anställda, inklusive chefen själv, utförde jobben gjorde att många var nöjda att de rekommenderade oss till sina vänner och bekanta och det ledde till fler och fler jobb.

Sedan 2016 finns vi nu i Sverige. Och vi bär med oss vår långa erfarenhet och goda enommé i Finland för att skapa samma möjligheter till bra takrenoveringar. Målet är att låta svenska kunder ta del av det lyckade koncept som mottagits så väl i Finland. Genom nya innovativa arbetsmetoder som både ger en kostnadseffektiv renovering av tak, effektivitet och även låter kunder att bo kvar under arbetets gång.

Vi riktar ett stort tack till våra kunder genom åren. Utan er hade vi aldrig kunnat växa och bli framgångsrika. Vi välkomnar självfallet även dig som blivande kund!

 

Vårt miljöansvar

Nordisk TakExpress värnar om vår miljö genom att omsorgsfullt omhänderta allt avfall på såväl renoveringsplatser som på vår lokala depå. Vår effektiva logistik och vår effektiva återvinning är en viktigt del i vårt miljöarbete. När vi genomför en takrenovering ser vi till att undvika onödiga transporter och utsläpp genom att transportera allt material till platsen vid ett och samma tillfälle. Och när vi är klara ser vi till att rivningsavfallet sorteras och förs bort på samma sätt. På så sätt bidrar vi till en mindre miljöbelastning och mer hållbara takrenoveringar.

• Vi återvinner över 95 % av allt avfall
• Vi optimerar transporter genom att lagerhålla merparten av våra behov av produkter
• Vi återanvänder tegelkross som fyllnadsmassor

Vårt miljöansvar

Nordisk TakExpress ser till att ta hand om miljön genom att omsorgsfullt omhänderta allt avfall på såväl renoveringsplatser som lokalkontor. Vår effektiva logistik spelar tillsammans med vår effektiva återvinning en nyckelroll i vårt miljöarbete. När vi genomför en takrenovering ser vi till att undvika onödiga transporter genom att transportera allt material till platsen vid ett och samma tillfälle – och när vi är klara ser vi till att rivningsavfallet sorteras och förs bort på samma sätt. På så sätt bidrar vi till en mindre miljöbelastning och mer hållbara takrenoveringar.

  • Vi återvinner över 95 % av allt avfall
  • Vi optimerar den egna lagringen och användningen av tegelkross